Een toekomst in zorg en welzijn

Nederland behoort in Europa op het terrein van gezondheid, tot de middenmoot. De coronapandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar de gezondheid van mensen kan zijn. Overgewicht onder de Nederlandse bevolking neemt al jaren toe. En we worden allemaal steeds drukker en gehaaster, wat ook weer invloed heeft op onze mentale gezondheid. Drie gezonde levensjaren voor elke Brabander erbij in 2030, dat is waar de provincie Noord-Brabant samen met alle partners en betrokkenen partijen op inzet.

Om dit te realiseren moet de insteek van zorg veranderen en moeten we slim gebruikmaken van de techniek. Wil jij bijdragen aan meer welzijn in Brabant, maar weet je nog niet goed hoe? Vraag dan loopbaancoaching aan. 


Weet jij hoe je wil bijdragen aan meer welzijn, maar ontbreekt het nog aan een passende opleiding? Kijk dan snel bij de opleidingen en start met een scholingstraject. 

Nog niet zeker of de zorg iets voor jou is?

Loopbaanadvies traject

Heb je de behoefte aan uitgebreid advies over jouw loopbaan en toekomst, vraag dan loopbaanadvies aan. In meerdere gesprekken krijg jij inzicht in jouw talenten en hoe en waar je deze in de toekomst in kunt zetten. Woon je in de regio Breda, Tilburg, Den Bosch, Helmond en Eindhoven, meld je dan direct aan.

Op welke sectoren heeft deze transitie impact?

IT

Bij vrijwel elk maatschappelijk vraagstuk biedt verdere digitalisering hulp en kansen. Goede digitalisering kan bijdragen aan gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien dat digitalisering en dataficering van de zorg mogelijk en nodig zijn. Dataficering kan de zorg efficiënter, effectiever en goedkoper maken. Daar liggen de komende jaren veel kansen.

Zorg

In de zorgsector moet de komende jaren de focus gaan liggen op preventie. Daar ligt een belangrijke sleutel als het gaat om het verbeteren van de gezondheid op langere termijn. En om de mensen die zorg nodig hebben, dit te kunnen blijven bieden. Dat vraagt om een nieuwe insteek van zorg.

Techniek

Techniek krijgt een nog grotere rol in de zorg. Robots gaan nog vaker ingezet worden om zorgprofessionals te ondersteunen bij hun werk. Maar ook kunnen ze cliënten stimuleren om te bewegen, hen gezelschap te houden of reminders te geven voor medicijngebruik. Maar ook drones en AI gaan grotere rollen spelen. En daar is nieuwe kennis voor nodig. 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

We helpen je graag bij jouw vragen op het gebied van leren en werken. Want het is leuk om te leren, maar je moet wel weten wat bij je past. Wij helpen je jouw vragen in kaart te brengen en de juiste keuze te maken. Chat met ons en we helpen je verder.