Over ons

Lees hier over Brabant Leert en de betrokken partners.

Waarom Brabant Leert?

Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct en onbeperkt toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant. Deze worden aangeboden door online scholingsaanbieders, brancheorganisaties, de Brabantse ROC’s, hogescholen en in de toekomst ook de universiteiten. Het gros van het aanbod is gratis met behulp van diverse regelingen waaronder NL Leert Door.
simple image

Visie en Missie

Brabant Leert helpt Brabanders de weg te vinden naar een toekomstbestendige positie op de arbeidsmarkt. Brabanders krijgen de tools in handen om zelf de regie te nemen. We nemen de drempels weg om je om-bij of op te scholen naar een toekomstige baan. Met een specifiek Brabantse kleur maken we een Leven Lang Ontwikkelen bereikbaar voor iedereen.

Brabant Leert doet dat door al het beschikbare Brabantse digitale scholingsaanbod te ontsluiten en je te begeleiden naar het juiste aanbod dat jou het beste past met de ondersteuning van de juiste informatie en persoonlijke begeleiding als je dat wenst.
simple image

Ontstaan en samenwerking

Corona heeft een grote impact op Nederland en natuurlijk ook op Brabant. Juist nu wordt het duidelijk dat werk en de arbeidsmarkt veranderen. Dat betekent dat ook je stil dient te staan bij je eigen ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt. Met Brabant Leert bieden we alle Brabanders toegang tot meer informatie, een groot en veelal kosteloos opleidingsaanbod en loopbaanondersteuning.

Brabant Leert is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, Leerwerkloketten, VNO-NCW Brabant Zeeland, Edubookers, Skillstown, FNV, CNV, Noordoost Brabant Werkt, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, West Brabant werkt aan morgen, Regio Helmond/de Peel, het Kennispact MBO, Fontys, Avans, HAS, BUas, Tillburg University en TU/e.

Arbeidsmarktregio's in Brabant

Brabant is onderverdeeld in vijf arbeidsmarktregio's waarvandaan werknemers worden ondersteund.

Onze partners

Provincie Noord-Brabant

De Provincie is initiatiefnemer van Brabant Leert. Brabant Leert is ontwikkeld vanuit het motto ‘een Leven Lang Ontwikkelen’. Het cursusaanbod past bij de economische clusters in Brabant en de maatschappelijke opgaven waar Brabant voor staat.

VNO-NCW Brabant-Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland is er voor ondernemers die impact (willen) maken. Op kleine schaal binnen hun bedrijf en directe omgeving, of op grote schaal in de regio en daarbuiten. Het netwerk, de lobby en de projecten zijn daarin ‘means to an end’, waarmee we ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen.

Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen. Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de Beroepen van morgen.

Brainport Eindhoven

Samenwerken is de kracht van deze regio. In deze innovatieve technologieregio werken we als denkers en als doeners slim samen. Brainport Eindhoven is namelijk de plek waar we elkaar helpen. Waar bedrijven nieuwe banen creëren op ieder niveau. Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; In Brainport zijn eindeloos veel kansen om te groeien.

Edubookers

Edubookers is het boekingsplatform voor opleidingen en mede verantwoordelijk voor de (technische) uitvoering van Brabant Leert.

Tilburg University

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Noordoost Brabant Werkt

In Noordoost-Brabant werken we samen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar plaats is voor alle talenten en werk voor iedereen die wil werken. We ontwikkelen programma’s, tools en diensten voor bedrijven en inwoners.

SkillsTown

SkillsTown is een aanbieder van online leren op het gebied van taal, communicatie, samenwerken, presenteren, time management en vakspecifieke kennis per branche. Deze content is voor gebruikers van Brabant Leert gratis beschikbaar.

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant verbindt ondernemingen, overheid, onderwijs en maatschappij in het hart van Brabant. Samen werken we aan slimme innovaties voor een duurzame economie en samenleving.

Leerwerkloket Helmond/de Peel

Het leerwerkloket Helmond is de plek voor al uw vragen over leren en werken. Door het organiseren van leerwerktrajecten en het bieden van opleidingsadvies helpen wij het bedrijfsleven in Helmond/De Peel aan goed gekwalificeerd personeel. Daarnaast bieden we scholingsadvies en loopbaanadvies aan werkzoekenden en werknemers. Onze dienstverlening is kosteloos en we gaan graag met u in gesprek!

Leerwerkloket Midden-Brabant

Welkom bij Leerwerkloket Midden-Brabant! Wij zijn er voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers in Midden-Brabant. Bij ons krijg je voorlichting en onafhankelijk advies over leren en werken. We vinden samen uit wat de volgende stap is in jouw loopbaan. Aan de hand van kansen, kwaliteiten en ambities ontdekken we wat écht bij jou past. Dat kan een opleiding zijn, maar ook een leerbaan, een specifieke functie of zelfs een ander beroep.

Leerwerkloket Noordoost-Brabant

Leerwerkloket Noordoost- Brabant heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Onze speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, bevorderen van mobiliteit van medewerkers, loopbaanadvies, inzet op Taalakkoord (aanpak laaggeletterdheid), het gebruik van levenlanglerenkrediet en het Ervaringscertificaat (EVC).

Leerwerkloket Regio Eindhoven

Op verschillende momenten in je loopbaan kun je vragen hebben over leren en werken. Welke opleiding past bij mij en waar kan ik die volgen? In welke sector heb ik als werkzoekende de meeste kans op werk? Waar vind ik een stageplek of leerbaan? Wat zijn de mogelijkheden voor bijscholing? Kan ik op mijn leeftijd nog een nieuw beroep kiezen? Wat is mijn ervaring waard? Met al deze vragen kun je bij ons terecht.

Leerwerkloket West-Brabant

Leerwerkloket West-Brabant heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

FNV

FNV is de grootste vakbond van Nederland. FNV wil Nederland verbeteren. Voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Nu en in de toekomst. Samen voor een socialer Nederland.

CNV

Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Met een open, deskundige en persoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV-leden.

Fontys

Fontys is een toekomstgerichte hogeschool in Nederland. Wij bieden bachelors, masters en cursussen aan op verschillende gebieden. Onze missie: het bieden van inspirerend, uitdagend en excellent hoger beroepsonderwijs en het verrichten van praktijkgericht onderzoek dat echt betekenisvol is voor de samenleving.

Avans

Avans Hogeschool heeft 61 hbo-opleidingen. 35.083 studenten. En 3.300 medewerkers. Avans is een van de grotere hogescholen in Nederland. We hebben locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg.

HAS

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op 2 vestigingen: Den Bosch en Venlo.

BUas

Breda University of Applied Sciences is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor hoger onderwijs. Wij bereiden studenten voor op een internationale carrière. Bij ons studeren circa 7.000 Nederlandse en buitenlandse studenten uit zo’n 100 landen.

TU Eindhoven

We educate students and advance knowledge in science & technology for the benefit of humanity. We integrate education and research to enable our students and scientists to become thought leaders and to design and achieve the unimaginable. In close collaboration with our public and private partners, we translate our basic research into meaningful solutions.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

We helpen je graag bij jouw vragen op het gebied van leren en werken. Want het is leuk om te leren, maar je moet wel weten wat bij je past. Wij helpen je jouw vragen in kaart te brengen en de juiste keuze te maken. Chat met ons en we helpen je verder.