Transities

Werk verandert. Ook in Brabant.

Verander jij mee?

Maatschappelijke veranderingen als de vergrijzing, klimaatverandering en toenemende mobiliteit zorgen voor andere behoeftes vanuit de maatschappij. Sommige banen veranderen of verdwijnen misschien wel helemaal. Tegelijkertijd ontstaat er ook weer vraag naar nieuwe banen. 

Om mee te gaan in deze maatschappelijke veranderingen zijn transities nodig die vragen om de nodige aanpassingen. Zo moeten we investeren in aanpassingen van de fysieke en digitale leefomgeving. Maar ook in mensen en hun ontwikkeling. Brabant Leert biedt scholing aan zodat we de transities ook mogelijk kunnen maken in de praktijk.

Bekijk de verschillende transities in Brabant

Energietransitie

Gezondheidstransitie

Circulaire transitie

Mobiliteitstransitie

Digitalisering transitie

Voedseltransitie