Een toekomst door circulaire transitie

Door de stijgende welvaart en groeiende wereldbevolking komt er steeds meer druk op de aarde. Als we op dezelfde manier door gaan, kan onze planeet niet meer voorzien in de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken. Daarom moeten we naar een nieuwe werkwijze waarbij producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 

We streven ernaar om zo snel mogelijk verregaand circulair te zijn. Dat betekent concreet dat we in 2030 het primaire grondstoffenverbruik in Brabant met 50% willen verminderen. Om de aarde te sparen moeten we nieuwe werkwijzen bedenken en uitvoeren.

Er moet o.a. gekeken worden hoe precisielandbouw (plukmachines, drones en slimme robots) en alternatieve productiemethoden daarbij kunnen helpen.

Nog niet zeker of dit bij jou past?

Loopbaanadvies traject

Heb je de behoefte aan uitgebreid advies over jouw loopbaan en toekomst, vraag dan loopbaanadvies aan. In meerdere gesprekken krijg jij inzicht in jouw talenten en hoe en waar je deze in de toekomst in kunt zetten. Woon je in de regio Breda, Tilburg, Den Bosch, Helmond en Eindhoven, meld je dan direct aan.

Op welke sectoren heeft deze transitie impact?

Logistiek

Hoe zorgen we dat de juiste grondstoffen op de juiste plek terecht komen? Een belangrijk vraagstuk in het verder circulair gebruiken van grondstoffen is de manier waarop grondstoffen vervoerd worden. Logistiek en infrastructuur zijn hierin sleutel factoren. Efficiënt hergebruik van grondstoffen kan alleen als transportkosten en tijden zo laag mogelijk zijn. Om dat te bereiken wordt er in Brabant de komende jaren flink geïnvesteerd in logistiek en infrastructuur. 

Techniek

Er moet gekeken worden hoe grondstoffen hun waarde kunnen behouden en hoe we slim kunnen hergebruiken. De landbouw is een belangrijke sector die de komende jaren moet verduurzamen. Er moet o.a. gekeken worden hoe precisie landbouw (plukmachines, drones en slimme robots) en alternatieve productiemethoden daarbij kan helpen.

Bouw en infra

Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe manieren van productontwerp, waardebehoud van de grondstoffen en het terugdringen van de vraag naar grondstoffen. Dat heeft impact op de manier waarop we in de toekomst o.a. onze huizen en wegen bouwen.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

We helpen je graag bij jouw vragen op het gebied van leren en werken. Want het is leuk om te leren, maar je moet wel weten wat bij je past. Wij helpen je jouw vragen in kaart te brengen en de juiste keuze te maken. Chat met ons en we helpen je verder.